Wiadomości

I kwartał 2011: 74 tys. wolnych miejsc pracy

28.06.2011
Na koniec marca 2011 roku liczba wolnych miejsc pracy w Polsce przekroczyła 74 tys. – wynika z badania popytu na pracę przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego liczba ta spadła o 7,4%. Najwięcej wakatów (41%) zanotowano w dużych podmiotach gospodarczych oraz sektorze prywatnym (87%).
Źródło: GUS