Wiadomości

Grupy przedsiębiorstw w Polsce

29.01.2010
W 2008 roku grupy przedsiębiorstw tworzyło 14 976 firm wynika z przeprowadzonego przez GUS po raz pierwszy, badania na temat zjawiska łącznia się polskich przedsiębiorstw w grupy. Najliczniej łączyły się podmioty zajmujące się przetwórstwem przemysłowym (4 385), obsługą nieruchomości i firm (3 846) oraz handlem i naprawami (3 483). W strukturze przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo ponad 90% stanowiły jednostki zależne od innych podmiotów.
Źródło: GUS