Wiadomości

Francja: kobiety w zarządach dużych firm

18.01.2011
Francuski parlament przyjął ustawę, nakładającą na duże firmy obowiązek parytetów płci. W zarządach przedsiębiorstw ma zasiadać co najmniej 40% kobiet. Z nowym prawem muszą zapoznać się te firmy, które zatrudniają ponad 500 pracowników, są notowane na giełdzie lub uzyskują rocznie obrót rzędu 50 mln EUR. Przedsiębiorstwa mają sześć lat na całkowite dostosowanie się do nowych wymogów.
Źródło: praca.money.pl