Wiadomości

Europa powoli wychodzi z kryzysu

14.08.2009
W II kwartale 2009 roku PKB dla całej Unii Europejskiej zmniejszył się 0,3 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego kwartału. Pomimo utrzymującego się spadku, dane makroekonomiczne uległy wyraźnej poprawie w stosunku do pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku. Wówczas gospodarka Wspólnoty kurczyła się w tempie 2,4%. W ujęciu kwartał do kwartału 2009 roku wśród krajów UE wzrost PKB zanotowano jedynie w kilku krajach. Najwyższy na Słowacji (2,2 %).
Źródło: Eurostat