Wiadomości

Emigranci przesłali ponad 31 mld EUR

13.12.2011
W 2010 roku emigranci zatrudnieni w państwach Unii wysłali do swoich ojczyzn ponad 31 mld EUR. Z tej sumy ponad 22 mld zostało przekazane poza Unię Europejską. Tylko 8,9 mld euro trafiło do innego unijnego kraju. Największe transfery dokonują cudzoziemcy w Hiszpanii. W zeszłym roku było to 7,2 mld EUR. Drugie w kolejności są osoby zamieszkałe we Włoszech (66,6 mld EUR), następnie w Niemczech (2,9 mld EUR) i we Francji (1,1 mld EUR).
Źródło: Eurostat