Wiadomości

Emerytura po 70-tce

01.06.2010
Komisja Europejska zaleca państwom członkowskim UE przeprowadzenie zmian w systemach emerytalnych. Obecnie we Wspólnocie na jednego emeryta przypada 3 pracujących. W 2030 roku ta proporcja wyniesie 1:2, a w 2060 - 4:3. Bruksela proponuje powiązanie wieku emerytalnego z przeciętną długością życia mieszkańców UE. Zdaniem Komisji okres pobierania świadczenia nie powinien być dłuższy niż jedna trzecia dorosłego życia obywatela Wspólnoty. Analitycy szacują, że do 2060 roku minimalny wiek wychodzenia z rynku pracy trzeba będzie podnieść do 70 roku życia.
Źródło: gazetaprawna.pl