Wiadomości

Ekspansja polskich firm za granicą

06.04.2010
Ponad 90% największych polskich przedsiębiorstw produkcyjnych prowadzi działalność na rynkach zagranicznych - wynika z raportu firmy doradczej KPMG i Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Badanie przeprowadzono w listopadzie 2009 roku wśród 112 przedsiębiorstw zaliczanych do grona tysiąca największych firm w Polsce. Polskie przedsiębiorstwa inwestują przede wszystkim w Europie Zachodniej, Środkowej łącznie z rejonem Bałkanów oraz Wschodniej. Działalność na tych rynkach prowadzi odpowiednio 88%, 71% oraz 61% ankietowanych firm. Na przestrzeni minionych 5 lat wartość polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych wzrosła ponad sześciokrotnie.
Źródło: PAIiIZ