Wiadomości

E-learning dla studentów

23.09.2008
Do końca 2008 roku uczelnie wyższe, które chcą wprowadzić nauczanie na odległość - tzw. e-learning lub nowoczesne procesy zarządzania - mogą ubiegać się o środki pochodzące z funduszy unijnych. Do rozdysponowania jest ponad 104,1 mln PLN. Pieniądze będą przeznaczone przede wszystkim dla tych szkół wyższych, które chcą rozwijać technologie informatyczne i komunikacyjne głównie na kierunkach ścisłych i przyrodniczych.
Źródło: euro.pap.com.pl