Wiadomości

Dynamiczny wzrost zatrudnienia w centrach outsourcingowych

04.07.2018
Zlokalizowane w Polsce centra outsourcingowe zatrudniają obecnie prawie 280 tys. osób. W przeciągu ostatniego roku liczba pracowników w tym sektorze zwiększyła się o 13%, a w porównaniu do początku 2016 roku zatrudnienie wzrosło o 30%. Do największych centrów outsourcingowych należą takie ośrodki jak: Kraków, Warszawa, Wrocław, Trójmiasto, Aglomeracja Katowicka, Łódź, Poznań, Bydgoszcz, Lublin, Rzeszów oraz Szczecin. Zatrudnionych jest w nich aż 95% pracowników sektora.
Źródło: http://praca.interia.pl