Wiadomości

Dotacje na innowacyjną gospodarkę

31.07.2009
Spośród 326 firm, które ubiegały się o dotację w ramach unijnego programu Innowacyjna Gospodarka, fundusze otrzyma ostatecznie 59 przedsiębiorstw. Budżet, którym dysponował organizator konkursu – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – wyniósł 940 mln PLN. Dofinansowanie musi zostać przeznaczone na zakup lub wdrożenie technologii stwarzających nowy produkt lub usługę bądź znacznie ulepszających dotychczasową ofertę.
Źródło: PARP