Wiadomości

Doradca zawodowy dla więźnia

29.03.2008
Na konferencji dotyczącej "Integracji społeczno-zawodowej więźniów" dyrektor generalny więziennictwa Jacek Pomiankiewicz zapowiedział zmiany w więziennictwie. Pierwszą z nich będzie stworzenie liderów klubów pracy wśród funkcjonariuszy więziennych. Druga modyfikacja systemu wiąże się z wprowadzeniem stanowiska doradcy zawodowego dla więźniów. Jego zadaniem będzie przygotowanie odsiadujących wyrok, do podjęcia pracy po odzyskaniu wolności. Powstanie również baza danych zawierająca kwalifikacje więźniów, aby umożliwić zatrudnienie ich już w trakcie odbywania kary.
Źródło: sw.gov.pl