Wiadomości

Dobre prognozy dla Polski na 2011

01.02.2011
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) przewiduje, że w 2011 roku polska gospodarka będzie rozwijać się w tempie 3,9%. Według specjalistów z EBOR na wysokie PKB naszego kraju wpłynie kolejny rok ożywienia gospodarczego w Niemczech. Od wielu lat kraj ten jest jednym z głównych partnerów inwestycyjnych i handlowych Polski. Zagrożeniem dla polskiej gospodarki mogą natomiast być niedociągnięcia w polityce fiskalnej.
Źródło: PAIiIZ