Wiadomości

Deficytowe zawody w 2017 roku

29.08.2017
„Barometr zawodów" to krótkookresowe, jednoroczne badanie jakościowe określające zapotrzebowanie na pracowników w kolejnym roku, które jest przeprowadzane na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Według najnowszej edycji badania zawody deficytowe w Polsce to kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników samochodowych, spawacze oraz pielęgniarki i położne.
Źródło: www.barometrzawodow.pl