Wiadomości

Deficyt budżetowy w całej UE

23.04.2010
Według danych Eurostat, w 2009 roku deficyt budżetowy w krajach UE wyniósł 6,3% PKB, wobec 2,3% PKB w 2008. Najwyższą stratę w finansach publicznych zanotowała Irlandia (14,3% PKB), Grecja (13,6% PKB), Wielka Brytania (11,5% PKB) oraz Hiszpania (11,2%). W Polsce wskaźnik był wyższy niż średnia unijna i wyniósł 7,1% PKB. Najmniejszym deficytem budżetowym mogły się pochwalić: Szwecja (0,5% PKB), Luksemburg (0,7% PKB) oraz Estonia (1,7% PKB).
Źródło: Eurostat