Wiadomości

Dalsze ułatwienia dla cudzoziemców

17.06.2010
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje projekt rozporządzenia, na mocy którego od 01.01.2011 pracodawcy z Polski nadal będą mogli korzystać z ułatwień zatrudniając cudzoziemców z pięciu krajów wschodnich. Chodzi o Ukraińców, Rosjan, Białorusinów, Mołdawian i Gruzinów. W stosunku do obywateli tych krajów wciąż obowiązywać będzie tzw. uproszczona procedura. Aktualnie aby zatrudnić pracownika ze Wschodu należy zarejestrować oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy osobie spoza Polski w Powiatowym Urzędzie Pracy. Następnie wysłać je do cudzoziemca, który na podstawie tego dokumentu może ubiegać się o polską wizę pracowniczą.
Źródło: gazetaprawna.pl