Wiadomości

Coraz więcej pracodawców zalega z wypłatą wynagrodzeń

17.07.2009
Jak wynika z kontroli przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku 46 tysięcy pracodawców w Polsce zalegało z wypłatą wynagrodzeń na łączną kwotę 68 milionów PLN. W analogicznym okresie roku 2008 takich pracodawców było 23 tysiące, czyli dwa razy mniej.
Źródło: PIP