Wiadomości

Coraz mniejsze bezrobocie

09.09.2014
Jak podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu 2014 roku wyniosła 11,7%. W porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 0,2 p.p. Poprawa sytuacji na rynku pracy nastąpiła we wszystkich województwach. Największy spadek odnotowano w województwie lubuskim, gdzie bezrobocie obniżyło się 0,3 p.p. Rejonem o najniższej stopie bezrobocia była Wielkopolska z wynikiem 8,1%. Z szacunków Ministerstwa wynika, że w sierpniu liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 24 tys. do poziomu 1,8 mln.
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej