Wiadomości

Chiny: nowe kierunki dla gospodarki

26.04.2011
Państwowa Komisja ds. Narodowego Rozwoju i Reform w Chinach opublikowała listę gałęzi przemysłu, które będą wspierane przez rząd w ciągu najbliższych lat. Przedsiębiorcy będą zachęcani m.in. do budowy elektrowni jądrowych oraz wydobywania uranu. W liczącym 111 stron dokumencie wyszczególniono również branże, dla których pomoc będzie ograniczana. Do 2013 planowane jest zamknięcie wielu rafinerii i kopalń węgla kamiennego.
Źródło: money.pl