Wiadomości

Bułgaria: dyskryminacja w zatrudnianiu wciąż wysoka

06.05.2013
Badanie „Równość i dyskryminacja w miejscu pracy” przeprowadzone w Bułgarii przez Ministerstwo Pracy w ramach programu europejskiego „Rozwój” (2007 – 2013) pokazało postrzeganie społeczne równości i dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe, wiek, religię, orientację seksualną, stan zdrowia i płeć. Badania terenowe przeprowadzono w 2010 roku. Przebadano 1 000 dorosłych osób. Wyniki badania ukazały, że wiek, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność i orientacja seksualna są najczęściej wymienianymi podstawami do dyskryminacji w miejscu pracy. Dyskryminacja wiekowa jest bardziej powszechna wobec osób powyżej 50 roku życia, niż wobec najmłodszych pracowników. Odmienna orientacja seksualna jest uważana za potencjalny problem przez 40% osób badanych w dużych firmach i przez 52% pracodawców z małych przedsiębiorstw.
Źródło: Eurofound