Wiadomości

Brytyjscy pracodawcy nie wymagają od pracowników wysokich kwalifikacji

03.03.2014
Jak informuje stowarzyszenie zajmujące się badaniami rynku pracy, Chartered Institute of Personnel and Development, więcej niż co piąta oferta pracy w Wielkiej Brytanii wymaga od kandydatów jedynie wykształcenia podstawowego. Jak wskazują badania, 30 procent Brytyjczyków posiada zbyt wysokie kwalifikacje w stosunku do faktycznie wykonywanej pracy. Taki stan rzeczy autorzy raportu uzasadniają niespójną koncepcją brytyjskiej polityki rynku pracy.
Źródło: CIPD