Wiadomości

Branża bankowa najbardziej stresująca

25.06.2015
Jak wynika z badań zrealizowanych na zlecenie Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność, ponad 30% pracowników sektora bankowego korzystało w 2014 roku ze zwolnień lekarskich z powodu chorób, których źródłem był stres panujący w pracy. Co więcej, ponad połowa badanych odczuwała lęk przed rozpoczęciem pracy, a tylko 32% nie zgłosiło żadnych problemów ze zdrowiem związanych z wykonywaną pracą. Jako czynniki stresogenne wymieniano najczęściej rozszerzanie zakresu odpowiedzialności, wielozadaniowość oraz ograniczanie zatrudnienia w bankach.
Źródło: Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność