Wiadomości

Blisko 1/4 aktywnych zawodowo osób młodych w UE bez pracy

10.07.2013
Sytuacja osób młodych w na rynku pracy w Unii Europejskiej jest wyjątkowo niekorzystna. W styczniu 2013 roku aż 5,7 mln ludzi młodych (poniżej 25 r.ż.) przebywało na bezrobociu. W kwietniu sytuacja uległa niewielkiej poprawie, ale wciąż 23,5% aktywnych zawodowo młodych ludzi pozostawało bez pracy. W stosunku rok do roku był to wzrost o 0,9 p.p. Odsetek dla krajów strefy euro był w kwietniu 2013 jeszcze wyższy – wyniósł 24,4%. Dla całej populacji osób czynnych zawodowo w UE (w wieku 15- 64 lat) stopa bezrobocia w kwietniu 2013 roku wynosiła 11,0% (wzrost od kwietnia 2012 o 0,7 p.p.).
Źródło: European Commission