Wiadomości

Bezrobocie w UE w kwietniu 2011: 9,4%

31.05.2011
Według najnowszych danych Eurostat w kwietniu 2011 roku stopa bezrobocia w krajach Unii Europejskiej wyniosła 9,4%. W porównaniu do marca bieżącego roku wskaźnik zmniejszył o 0,1 punktu procentowego, a w ujęciu rok do roku spadł o 0,3 punkty procentowe. Wśród krajów Wspólnoty najwyższą stopę bezrobocia zanotowano w Hiszpanii (20,7%), Irlandii (14,7%) oraz na Słowacji (13,9%). Z kolei najniższy odsetek osób bez pracy charakteryzował takie kraje jak: Austria (4,2%), Holandia (4,2%) oraz Luksemburg (4,5%).
Źródło: Eurostat