Wiadomości

Bezrobocie w UE na poziomie 6,8%

03.09.2008
Wskaźnik bezrobocia dla wszystkich państw Unii Europejskiej wyniósł w lipcu 2008 roku 6,8%. Identyczną wartość wskaźnik ten osiągnął miesiąc wcześniej. Spośród krajów członkowskich najniższe natężenie bezrobocia zanotowano w Danii (2,3%) oraz Holandii (2,6%). Na końcu listy znalazły się: Hiszpania (11%) oraz Słowacja (10,3%). Polskę charakteryzuje największy spadek stopy bezrobocia w skali roku. Od lipca 2007 roku zmniejszyła się ona o 2,7 punktów procentowych i wyniosła 6,8%.
Źródło: Eurostat