Wiadomości

Bezrobocie w marcu 2009: 11,2%

27.04.2009
W marcu 2009 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 11,2% wobec 10,9% miesiąc wcześniej i 10,9% w marcu 2008 roku. Najwyższa stopa bezrobocia dotyczyła województw: warmińsko-mazurskiego (19,1%), zachodniopomorskiego (15,5%), kujawsko-pomorskiego (15,2%) oraz świętokrzyskiego i lubuskiego (po 15,0%). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (8,1%), mazowieckie (8,3%), śląskie (8,5%) i małopolskie (9,1%). Pod koniec marca bez pracy pozostawało 1 758,8 tys. Polaków.
Źródło: GUS