Wiadomości

Bezrobocie rejestrowane w styczniu 2010: 12,8%

05.02.2010
Według sygnalnej informacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w styczniu 2010 roku 12,8%. W stosunku miesiąc do miesiąca nastąpił wzrost o 0,9 punktu procentowego, w ujęciu rocznym wskaźnik wzrósł o 2,3 punktu. Obok czynników sezonowych, bezrobocie mogło zwiększyć się wskutek obowiązującej od początku 2010 roku wyższej kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Osoby bezrobotne, które rejestrują się w urzędzie pracy po 01.01.2010 roku, otrzymują 717 PLN miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące pobierania świadczenia. Przez kolejne – 563 PLN. Rejestracja dokonana do końca 2009 gwarantowała zasiłek w wysokości 575 PLN.
Źródło: MPiPS