Wiadomości

Belgia krajem o najwyższym wskaźniku wolnych miejsc pracy

22.12.2015
Według danych opublikowanych przez Eurostat, wskaźnik wolnych miejsc pracy w krajach Unii Europejskiej, obliczany jako udział wolnych miejsc pracy w liczbie etatów ogółem, wyniósł 1,7% w III kwartale 2015 roku. Najwyższy wskaźnik wolnych miejsc pracy wystąpił w Belgii (2,7%), Niemczech (2,6%) i Wielkiej Brytanii (2,6). Najgorzej pod tym względem wypadły: Łotwa (0,4%), Portugalia (0,6%) i Polska (0,6).
Źródło: Eurostat