Wiadomości

78% Polaków jest zadowolonych z pracy

12.03.2013
Jak wynika z badań CBOS opublikowanych w styczniu 2013 roku, ponad 3/4 aktywnych zawodowo Polaków jest zadowolona z wykonywanej pracy. Główne źródło zadowolenia wskazane przez 81% respondentów to poczucie, iż wykonywane w pracy zadania są
ważne i mają sens. Z kolei czynnikiem stosunkowo najgorzej ocenianym w pracy są zarobki i świadczenia socjalne - jedynie 45% respondentów uważa, że otrzymuje dobre wynagrodzenie i atrakcyjne świadczenia.
Źródło: CBOS