Wiadomości

7 tys. zł dofinansowania dla firm umożliwiających pracę zdalną

11.10.2022
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowuje projekt ustawy o aktywności zawodowej. Uwzględnia on m.in. możliwość ubiegania się o jednorazowe dofinansowanie przez firmy, które stworzą miejsce pracy zdalnej dla pracownika mieszkającego w mniejszej miejscowości (ich lista ma zostać przygotowana przez Ministerstwo). Wysokość dodatku mogłaby wynosić maksymalnie dwukrotność pensji minimalnej w danym roku, czyli w 2023 r. od stycznia 6980 zł i 7200 zł od lipca. Dofinansowanie miałoby być wypłacane zarówno organizacjom z małych i średnich miast, jak i dużym firmom z aglomeracji miejskich. Kluczowym warunkiem do spełnienia byłoby utworzenie miejsca pracy zdalnej w miejscowości, która według MRiPS może być zagrożona wyludnieniem. Pracownik, który z takiego miejsca pracy skorzysta powinien być osobą przed 30 r.ż. lub przed 40 r.ż., ale pozostającą w związku małżeńskim lub wychowującym dziecko, czy też być opiekunem osoby z niepełnosprawnością. Aby firma mogła skorzystać z dodatku, powinna zapewnić zatrudnienie przez minimum rok, w przypadku pracy w pełnym wymiarze lub przez 1,5 roku, w przypadku pracy na pół etatu.
Źródło: https://www.bankier.pl/