Wiadomości

33% menedżerów w UE-27 to kobiety

11.03.2013
Według najnowszych danych Eurostat, w 2011 roku 33% menedżerów stanowiły kobiety. Największy udział płci pięknej w cąlkowitej liczbie tego typu pracowników odnotowano na Łotwie (45%), a najmniejszy na Cyprze (15%). W Polsce wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 39%, czyli nieco powyżej unijnej średniej.
Źródło: Eurostat