Wiadomości

17,7 mln młodych bezrobotnych w krajach G20

10.10.2012
Według badań Międzynarodowej Organizacji Pracy przeprowadzonych w 17 z 20 państw grupy G20, aż 17,7 mln młodych nie ma pracy. Oznacza to, że aż 8% populacji w wieku 15-25 pozostaje bez zatrudnienia. Najwyższą stopę bezrobocia wśród osób młodych (35-52%) odnotowano we Włoszech, Hiszpanii i Republice Południowej Afryki. Najniższą wartość tego wskaźnika (8-11%) zaobserwowano w Australii, Niemczech, Japonii, Korei Południowej i Meksyku.
Źródło: ILO