Sondy
22.09.2012 - 22.10.2012

Ile godzin w ciągu dnia efektywnie wykonujesz swoje obowiązki zawodowe?

  • do 4 godzin18%

  • 513%

  • 619%

  • 721%

  • 811%

  • więcej niż 817%