Monitory

Ilu Polaków chce zmienić pracę?

27.10.2014
Jak wynika z danych GUS-u w II kwartale 2014 roku 401 tys. pracujących Polaków poszukiwało innej pracy niż obecnie wykonywana. W II kwartale 2014 roku pracowało 15 793 tys. Polaków. Spośród pracujących czynnie, pracy poszukiwało 2,5% osób. Ponad 20 tys. poszukiwało nowej pracy w obawie przed utratą obecnej, zaś 221 tys. poszukiwało lepszych warunków finansowych.

Analizując ostatnie lata widać pewną prawidłowość. Kwartał II w każdym badanym roku począwszy od 2011 roku, charakteryzował się największą liczbą chętnych do zmiany pracy. Z kolei w kolejnych kwartałach liczba ta spadała. Przykładowo w 2011 roku, w II kwartale zanotowano 470 tys. osób deklarujących chęć zmiany pracy, a w IV kwartale liczba ta spadła o 26 tys. do poziomu 444 tys. Podobnie było w 2013 roku: w II kwartale liczba pracujących, którzy chcieli zmienić pracę wyniosła 390, a w ostatnim kwartale spadła do 359 tys.