Monitory

Zawody o najwyższym ryzyku samobójstwa

19.07.2016
Przedstawiciele niektórych profesji częściej popełniają samobójstwa. Poniżej prezentujemy listę popularnych zawodów, wśród których samobójstwo było wyjątkowo częstą przyczyną śmierci. Uwagę zwraca wysoka pozycja szeroko rozumianej medycyny, spowodowana być może łatwym dostępem do środków farmakologicznych. Przedawkowanie ze skutkiem śmiertelnym występuje 4 razy częściej wśród lekarzy. Dane zebrała National Institute for Occupational Safety & Health – amerykańska agencja rządowa zajmująca się bezpieczeństwem pracy. Samobójstwo jest główną przyczyną śmierci w USA. Rocznie popełnia je 13. na 100 tys. osób (średnia światowa to 16.). Według danych World Health Organization kraj ten zajmuje 50. miejsce na 150 badanych państw. Polska w tym zestawieniu jest 24. Najniższe wskaźniki samobójstw są w krajach arabskich.