Monitory

Wskaźniki zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej

29.04.2016
Wskaźnik zatrudnienia informuje nas o procentowym udziale pracujących w ogólnej liczbie osób w wieku 15-64 lata. W 2015 roku wskaźnik ten osiągnął najwyższą wartość w Szwecji, Holandii i Danii, odpowiednio 81,7%, 79,6% oraz 78,5%. Oznacza to, że blisko 80% osób w wieku produkcyjnym w tych krajach jest zatrudnionych. Polska wypada pod tym względem znacznie gorzej. W naszym kraju wśród osób w wieku 15-64 lata tylko 68,1% pracuje, co znacznie odbiega od średniej unijnej (72,5%). W najmniej korzystnej sytuacji są Włochy, gdzie wskaźnik zatrudnienia wyniósł tylko 64,0% w 2015 roku.