Monitory

Więcej zaufania między pracownikami a szefostwem

03.10.2011
Ponad dwie trzecie polskich pracowników uważa, że między nimi a szefostwem istnieje zaufanie. Tak przynajmniej wynika z danych Eurofoundu, który w 2005, 2007 i 2010 zapytał o to pracujących Polaków. Wynik z 2010 roku jest najlepszy od 2005 roku, kiedy takie opinie deklarowało jedynie 57,1% zatrudnionych. Od 2005 roku wzrósł również odsetek osób uważających, że przełożeni wysłuchują ich opinii i biorą je pod uwagę przy podejmowaniu kluczowych decyzji. O ile w 2005 roku takich osób było 44,8%, w 2010 roku już 65,2%. Częściej dowiadujemy się także o kondycji przedsiębiorstwa – w 2010 roku 59,1% pracujących było informowanych o bieżącej sytuacji firmy i jej perspektywach na przyszłość. W 2007 roku, kiedy Polakom zadano to pytanie po raz pierwszy, odsetek odpowiedzi twierdzących wyniósł niecałe 50%.Według statystyk wzajemne zaufanie wypada najgorzej w obszarze wynagrodzeń. W 2010 roku 60,9% zatrudnionych twierdziło, że są opłacani sprawiedliwie i proporcjonalnie do kompetencji. Trzy lata wcześniej takie deklaracje składało 67,4% pracowników.