Monitory

W jakim stopniu obecność mniejszości zmniejsza szansę na znalezienie pracy przez Polaków?

20.02.2015
Wyniki badań sondażowych na temat funkcjonowania mniejszości w Polsce dostarczają bardzo ciekawych wniosków. Na pytanie – czy obecność różnych mniejszości zmniejsza szanse na znalezienie pracy przez Polaków – większość odpowiedziała przecząco. Odpowiedzi różniły się jednak znacznie w przypadku poszczególnych mniejszości. Największe obawy związane z obecnością mniejszości na rynku pracy wystąpiły w przypadku Ukraińców i Żydów. Około 25% dorosłych mieszkańców naszego kraju stwierdziło, że Ukraińcy mogą stanowić problem dla poszukujących pracy Polaków. Niewiele mniej, bo ponad 20% osób młodych było podobnego zdania. Co ciekawe, młodzież w większym stopniu niż osoby dorosłe obawia się, że obecność Żydów może zmniejszyć szansę na znalezienie pracy przez Polaków.