Monitory

Szara strefa w Europie

20.05.2013
Poziom szarej strefy jest w Europie najniższy od 10 lat – taki wniosek płynie z raportu The Shadow Economy In Europe opublikowanego przez Visa Europe. Szacuje się, że wynosi ona obecnie 2,15 biliona EUR (co stanowi 18,5% PKB). Oznacza to, że zmniejszyła się ona od 2003 roku o niemal 4%. Co prawda pod względem ilościowym około 2/3 europejskiej szarej strefy występuje w pięciu największych europejskich gospodarkach (tj. w Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii), jednak to właśnie Europa Wschodnia ma najwięcej problemów z drugim obiegiem gospodarczym. W krajach postkomunistycznych stosunek szarej strefy do PKB jest wciąż najwyższy w Europie - w Bułgarii wskaźnik szarej strefy do PKB wynosi 31%, w Chorwacji 28%, Rumunii 28%, na Litwie 28%, a w Estonii 27%.Z kolei najniższy poziom szarej strefy w stosunku do PKB występuje w: Szwajcarii (7%), Austrii (8%), Holandii (9%), Wielkiej Brytanii (10%) i Francji (10%).Jeśli chodzi o Polskę, nadal pozostajemy w czołówce państw o najwyższym stosunku szarej strefy do PKB (wynosi on 24%). Za pozytywny można uznać fakt, iż w ciągu ostatnich 4 lat wartość ta skurczyła się o około 2%.