Monitory

Stopa bezrobocia w polskich powiatach

08.02.2016
Jak wynika z danych GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła 9,6% w listopadzie 2015 roku. Ogólny wskaźnik nie odzwierciedla jednak sytuacji panującej w poszczególnych powiatach. W tym czasie w dwudziestu powiatach poziom bezrobocia wyniósł mniej niż 5%. Oznacza, to ze wskaźnik spadł w tych rejonach Polski poniżej tzw. naturalnej stopy bezrobocia, która waha się od 4-5%. Najniższe bezrobocie zanotowano w Poznaniu, gdzie osiągnęło poziom 2,4%. Na kolejnych miejscach znalazł się powiat kępiński z wynikiem 2,7%. Pod koniec listopada 2015 roku najwyższe bezrobocie wystąpiło w powiecie szydłowieckim i wyniosło 31,2%.