Monitory

Social media nadal niezbyt popularne w polskich firmach

20.07.2015
Jak wynika z danych Digital Agenda for Europe, polskie przedsiębiorstwa w dalszym ciągu w niewielkim stopniu używają mediów społecznościowych w celach biznesowych. Odsetek firm, które wykorzystują tego typu narzędzia jest mniejszy tylko w dwóch innych państwach Unii Europejskiej.

Odsetek polskich firm, które korzystają z social media wyniósł w 2014 roku 21,7%. W Rumunii było to o jeden punkt procentowy mniej. Najniższy odsetek dotyczył Łotwy (18,8%).

Firmy wykorzystujące media społecznościowe najczęściej można natomiast spotkać w Irlandii, na Islandii oraz Malcie (w państwach tych odsetek przekracza 60%).