Monitory

Single, rozwodnicy, wdowcy. Jak radzą sobie na rynku pracy?

21.10.2014
Czy stan cywilny ma wpływ na sytuację danej osoby na rynku pracy? Ze statystyk pochodzących z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wynika, że w najlepszej sytuacji znajdują się osoby będące w związkach małżeńskich.

W I kwartale 2014 roku współczynnik aktywności zawodowej dla ogółu ludności wynosił 56,1%. Najwyższy poziom współczynnika aktywności zawodowej zanotowano wśród osób rozwiedzionych lub będących w separacji – wynosił on 63,6%. Nieco mniejsza wysokość współczynnika (o 0,5 p.p.) cechowała osoby będące w związkach małżeńskich. Najniższy poziom współczynnika występował wśród osób owdowiałych i wynosił on 13,1%. Może to wynikać z faktu, że osoby owdowiałe to w dużej części osoby starsze, które nie są już kwalifikowane jako aktywne zawodowo.Wskaźnik zatrudnienia w I kwartale 2014 roku dla całej Polski wynosił 50,2%. Był on najwyższy wśród osób będących w związkach małżenskich – wynosił 58,8%. Na drugim miejscu, pod względem wysokości wskaźnika, znalazły się osoby rozwiedzione, lub będące w separacji (54,2%), a na trzecim kawalerowie, lub panny (44,4%). Najniższy wskaźnik zatrudnienia cechował osoby owdowiałe (11,6%).Stopa bezrobocia w I kwartale 2014 roku dla całej Polski wynosiła 10,6%. Najniższa stopa bezrobocia dotyczyła osób pozostających w związku małżeńskim – dla tej grupy wynosiła ona 6,9%. Z kolei dla osób owdowiałych stopa bezrobocia wynosiła 11,8%, a dla rozwodników 14,7%. Najwyższa stopa bezrobocia charakteryzowała kawalerów i panny i wynosiła 19,1%.