Monitory

Przepracowany jak Polak?

23.09.2014
Praca jest bardzo ważnym aspektem życia ludzkiego. Każdy pracownik powinien jednak mieć zagwarantowany należycie długi odpoczynek. OECD zbadało, w których krajach pracownicy pracują dłużej niż 50 godzin tygodniowo.

Okazuje się, że w niektórych krajach odsetek pracowników, którzy w ciągu tygodnia pracują w tak dużym wymiarze czasu pracy jest całkiem spory. Co prawda średnia OECD w 2012 roku wynosiła niecałe 9%, ale już np. w Turcji było to aż 43%. Duży odsetek pracowników pracujących powyżej 50 godzin tygodniowo stanowili również Meksykanie i Koreańczycy. W Polsce odsetek pracowników, którzy pracowali w tak dużym tygodniowym wymiarze czasu pracy wynosił w 2012 roku niecałe 8%, co daje wynik poniżej średniej dla OECD. Warto zauważyć, że w porównaniu z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, odsetek polskich pracowników, którzy pracowali więcej niż 50 godzin tygodniowo był niemal najwyższy.

Na uwadze warto mieć również fakt, że przeciętny roczny czas pracy w Polsce jest wyższy niż w innych krajach OECD. Polacy spędzają w pracy średnio 1 929 godzin w roku, przy średniej dla OECD wynoszącej 1 765 godzin.