Monitory

Prawnicy wolą pracować w Polsce

25.10.2010
W latach 2005-2009 statystycznie żaden prawnik nie wyjechał do pracy za granicę – do takiego wniosku doszli autorzy badania Diagnoza Społeczna 2009. Największy odsetek pracujących poza krajem był wśród robotników pomocniczych w górnictwie i budownictwie (19,3%). Za chlebem wyjechało też 15% specjalistów nauk społecznych i 13,5% robotników obróbki metali. Pomiędzy 2005 a 2009 rokiem na obczyźnie zarobkował również co 10 pracownik gastronomiczno-hotelowy.

Do pracy poza granice Polski wyjechał mały odsetek pielęgniarek, nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli (po 2,1%). Równie niewiele policjantów (1,6%) oraz sprzątaczek i osób zatrudnionych przy pracach domowych (1,3%). Podane zawody odnoszą się do pracy respondentów w Polsce. W badaniu nie pytano o profesję wykonywaną za granicą.Ankietowanych zapytano również o chęć wyjazdu z Polski w celach zarobkowych w latach 2010-2011. Do takich planów przyznał się niemal co czwarty robotnik obróbki metali oraz 14,4% robotników budowlanych. Do wyjazdu rzadko szykowali się natomiast policjanci (0,9%), nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli (1,6%) oraz lekarze (3,7%). Zarobkowy pobyt poza krajem planowało też 2% badanych prawników.