Monitory

Pracujący w II kwartale 2017 roku

07.11.2017
Jak wynika z danych GUS, populacja osób pracujących w II kwartale 2017 r. liczyła 16,4 mln – z czego większość stanowili pracownicy w wieku produkcyjnym – 15,8 mln (95,9%). Dane wskazują na wzrost liczby osób pracujących w porównaniu z poprzednim kwartałem, jak i w stosunku do analogicznego okresu w 2016 roku. Wzrost liczby osób pracujących dotyczył w większym stopniu kobiet niż mężczyzn. Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, w okresie kwartału przybyło więcej pracujących mieszkańców miast, a w okresie roku większy wzrost zanotowano wśród mieszkańców wsi.