Monitory

Połowa bezrobotnych „poza rejestrem”

14.08.2009
Ponad połowa bezrobotnych (54%) pozostaje poza rejestrem urzędów pracy - wynika z badań CBOS opublikowanych w kwietniu 2009 roku. To aż o 21 punktów procentowych więcej niż przed rokiem. Specjaliści Centrum Badań Opinii Społecznej uspokajają – większość osób, która straciła pracę na początku roku nie zdążyła się jeszcze zarejestrować. W poprzednich latach (2001-2008) procent osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy kształtował się w przedziale 25-35%.Pierwszą w Polsce analizę struktury bezrobotnych niezarejestrowanych przeprowadził Instytut Badania Opinii Homo Homini na zlecenie firmy IBC Group. W okresie 30 grudnia 2008 - 22 luty 2009 przebadano 3 242 mieszkańców województwa mazowieckiego (z wyłączeniem Warszawy). Najwięcej bezrobotnych „poza rejestrem” stanowiły kobiety. Aż 11% badanych to samotne matki. Grupą szczególnie narażoną na pozostawanie bez pracy były również osoby młode, w wieku 26-35 lat (29%) oraz posiadające wykształcenie zawodowe (36%) i niższe (38%).

Zarówno bezrobotne kobiety, jak i mężczyźni jako główną przyczynę bezrobocia wymieniali brak pracy w regionie. Kobiety zwracały również uwagę na pracę w domu, opiekę oraz chorobę. Mężczyźni obok choroby i niepełnosprawności wskazywali na brak odpowiedniego wykształcenia.