Monitory

Polacy mniej skorzy do zmiany pracy

20.08.2012
W 2011 roku innej pracy poszukiwało 615 tys. pracujących, czyli 2,9% wszystkich posiadających zatrudnienie – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W porównaniu do poprzedniego roku skłonność Polaków do zmiany zatrudnienia spadła. Udział osób poszukujących nowego miejsca do zarobkowania w całkowitej liczbie pracujących zmniejszył się o 1,2 punktu procentowego. Dla porównania w 2006 roku innej pracy poszukiwało średnio 944 tys. osób, czyli aż 6,5% wszystkich pracujących.Dane na temat wielkości odsetka osób poszukujących pracy innej od wykonywanej wśród wszystkich pracujących Polaków można również przedstawić jako prawdopodobieństwo spotkania osoby zainteresowanej zmianą w danej grupie zatrudnionych. W 2006 roku, statystycznie na 15 pracujących przypadał jeden skłonny zmienić pracę. Z kolei w 2011 roku szansa na spotkanie takiej osoby pojawiała się dopiero w przypadku grupy liczącej średnio 35 pracujących.