Monitory

Opodatkowanie pracy – międzynarodowe różnice

13.06.2011
Wysokie nakłady na pracę to wciąż domena krajów Zachodniej Europy. Pod tym względem w czołówce znajdują się Belgia, Francja i Niemcy. W tych krajach połowę kwoty, którą pracodawca przeznacza na pracownika, pochłaniają podatki i różnego rodzaju świadczenia społeczne. W Polsce klin podatkowy jest wyraźnie mniejszy. W 2010 roku dla Polaka, który nie posiadał rodziny i zarabiał przeciętne miesięczne wynagrodzenie, nakłady na pracę stanowiły 34,3% całkowitych kosztów zatrudnienia. Jeszcze niższe obciążenia para-podatkowe zanotowano między innymi w USA (29,7%), Japonii (30,5%) czy Wielkiej Brytanii (32,7%).W ujęciu rok do roku największy wzrost obciążeń nakładanych na pracę miał miejsce w Islandii (o 3,3 punktu procentowego), Japonii (o 1,4 punktu), Hiszpanii (o 1,3 punktu) oraz Holandii (1,2 punktu). W Polsce obciążenia z tytułu zatrudnienia zwiększyły się nieznacznie, bo o 0,1 punktu procentowego. Z redukcji klina podatkowego mogli natomiast cieszyć się mieszkańcy Węgier, Niemiec czy Grecji.

Należy zaznaczyć, że wielkość klina nie jest stała – zależy przede wszystkim o wielkości uzyskiwanych zarobków oraz statusu rodzinnego. Im wyższe wynagrodzenie, tym udział podatków i ubezpieczeń w kosztach pracy jest wyższy. Niemniej obciążenia z tytułu zatrudnienia są zdecydowanie mniejsze w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim oraz posiadających dzieci.