Monitory

Nadgodziny w krajach OECD

14.06.2016
W ostatnich latach bardzo popularna staje się koncepcja work-life balance. Niestety długie godziny pracy nie sprzyjają zachowaniu równowagi między życiem prywatnym i zawodowym. Wśród krajów OECD największy odsetek osób pracujących powyżej 50 godzin występuje w Turcji, gdzie blisko 40% osób na obowiązki zawodowe przeznacza znacznie więcej niż przewiduje to ustawowy czas pracy. Na kolejnych miejscach w zestawieniu znalazły się Meksyk i Korea, gdzie udział osób spędzających długie godziny w pracy wynosi odpowiednio 28,3% i 23,1%. Polska uplasowała się nieco poniżej średniej dla krajów OECD. W naszym kraju 7,3% osób pracuje powyżej 50 godzin w tygodniu. Co ciekawe najmniej zapracowani są Holendrzy oraz mieszkańcy krajów skandynawskich: Szwecji, Danii i Norwegii.