Monitory

Liczba nowo utworzonych oraz zlikwidowanych miejsc pracy w 2016 roku

12.09.2017
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2016 roku powstało w Polsce 618,8 tys. nowych miejsc pracy. Pod pojęciem nowo utworzonych miejsc pracy mieszczą się te powstałe w wyniku zmian organizacyjnych, rozszerzenia lub zmian profilu działalności oraz wszystkie miejsca pracy w jednostkach nowo powstałych. Najwięcej miejsc pracy przybyło w województwie mazowieckim, najmniej – w świętokrzyskim. Z kolei województwem, w którym zlikwidowano najmniej miejsc pracy było województwo opolskie. Największą ilość likwidacji odnotowano na Mazowszu.