Monitory

Lekarze najbardziej zadowoloną grupą zawodową w Polsce

13.04.2010
Najbardziej zadowoloną ze swojej pracy grupą zawodową są lekarze – wynika z raportu Diagnoza Społeczna 2009. Ponad 2/3 z nich czerpie satysfakcję z wykonywanych zadań. Drugie miejsce zajmują pracownicy opieki osobistej. W czołówce znaleźli się także nauczyciele szkół podstawowych. W rankingu najbardziej zadowolonych wysoką pozycję zajmują również górnicy i żołnierze. Pomimo ryzyka, z jakim wiąże się ich praca, satysfakcję z niej czerpie odpowiednio 59% i 56% przedstawicieli tych profesji.Najmniejsze zadowolenie spośród uwzględnionych w badaniu grup zawodowych wykazują rolnicy (17%), niewykwalifikowani robotnicy fizyczni – zaledwie 25% odpowiedzi pozytywnych i malarze (33%).

Łącznie przebadane zostały 54 profesje o różnym prestiżu społecznym, ryzyku utraty pracy i zarobkach. W pierwszej dziesiątce znaleźli się przedstawiciele zawodów o małym prawdopodobieństwie utraty pracy. Można zatem stwierdzić, że pewność zatrudnienia jest kluczowym czynnikiem zapewniającym zadowolenie z wykonywanej pracy.